Bir kemerle dört ayrı stil!

.

Basit bağlama tekniği

Dümdüz ve ince bir kemer alıyoruz

Kemeri normal bir şekilde takıyoruz

Taktıktan sonra kemerin altından geçirerek boğum olan kısımdan aşağı doğru çekiyoruz.

5 1
Balık tekniği

Kemerimizi demir kısmına taktıktan sonra altından geçiriyoruz.

Altından geçirdiğimiz kemerin ucunu üst taraftan alıp, kemerin ilik kısmıdan geçiriyoruz.
5 2
Sonsuzluk işareti tekniği

Balık tekniğinde olduğu gibi bağlıyoruz

Son aşamaya geldiğimizde, kemerin sarkan ucunu alttan üste doğru geçiriyoruz.

Kemerin yukarıda kalan ucunu ise altta kalan boğumdan içeri sokuyoruz.
5 3
Klasik teknik

Bir adet ince lastik alıyoruz

Lastiği kemerimize takıyoruz

Kemerimizi normal bir şekilde takıyoruz

En son işlem de kemerin ucunun sarkmaması için lastiğin içinden geçiriyoruz.
5 4