Yanık estetiği hakkında bilmedikleriniz

...Günlük hayatta şıkça kullandığımız ısı, elektrik, kimyasal maddeler, kaynar su, alev gibi etkenlerle meydana gelen doku tahribatıyla oluşan yanıkların tedavisi artık çok kolay!

Yanıkları yakından tanıyalım!

Büyük ve geniş yanıklarda erken dönemde tedavinin amacı hastanın yaşamasını sağlamaktır. Bu işlem yapılırken hastanın kozmetik ve fonksiyonel açıdan iyi duruma getirilmesi de amaçlanır. Erken dönemde yanık şoku, enfeksiyon ve organ yetmezlikleri önlenmeye çalışılır.
11 1


Yanık, derinliğine göre şöyle sınıflandırılır

1. derece yanıklar

Güneş yanıkları gibi kızarıklık ve ağrı ile beraber olan yanıklardır. Çocuk ve yaşlılarda çok geniş alanı tuttuklarında önem taşırlar. Aksi takdirde sadece deri bakımı gerektirir, yara bakımı açısından önem taşımazlar.

2. derece yanıklar

Derin ve yüzeysel olarak ikiye ayırılırlar. Yüzeysel 2.derece yanıklarda epidermisin tamamı ve dermisin yüzeyel bir kısmı yanmıştır. Klinik olarak kendini bül olarak gösterir, en ağrılı yanıklardır. Derin 2. derece yanıklarda, dermisin büyük bir kısmı yanmıştır, 3.dereceden ayırmak klinik olarak zordur.
11 2


3. derece yanıklar

Tüm deri (epidermis ve dermis) harap olmuştur. Yara kendiliğinden kapanmaz, ağrılı değildir, deri gri, kuru, soluk, eskar görünümdedir. Kendiliğinden iyileşmez, cerrahi müdahale ve pansuman gerektirir. Yanık sonrası bıraktığı sekellerle fonksiyonel kayıplara ve izlere yol açar.

4. derece yanıklar

Yanık, daha derine, kas ve kemiğe kadar ulaşmış olup, kömürleşmiş bir görünüm vardır. Geniş yüzeyleri tutuyorsa hayatı tehdit eder.
11 3


Yanıklar büyüklüğüne göre nasıl sınflandırılır?

Yanıklar ciddiyetine göre kabaca küçük, orta, büyük yanıklar olarak değerlendirilebilir.

Küçük yanıklar

Erişkinde %15 den az 2. derece

Çocukta %10 dan az 2.derece

%2 den az 3. derece yanıklar

Orta derece yanıklar

Erişkinde %15 – 25, 2. derece

Çocukda %10 – 20, 2. derece

%10 dan az 3. derece
11 4