Dünya 100 kişilik bir köy olsaydı...

Kaynak: Milliyet

14 kişi okuma bilmiyor olacaktı.
16 1
Sadece 7 kişinin kendine ait bir bilgisayarı olacaktı.
16 2
Sadece 1 kişi üniversite mezunu olacaktı.
16 3
20 kişinin enerji tükemi %80 olacaktı.
16 4