Gizemli kundalini enerjisi

Şems Uzuneser

Kundalini, hakkında çok konuşulan ama az bilinen bir fenomendir. Özellikle new age akımları yayıldıkça kundaliniye olan merak da artıyor ama bu gizemli enerji hakkında gerçekleri bilen kişi sayısı pek azdır. Öyle olmasaydı her kafadan başka bir ses çıkmazdı.

Kundalini nedir, ne işe yarar, herkeste var mı, dedikleri kadar önemli mi? Bu ve benzer soruların cevabını bu konuda gerçek bir uzman olan Büyük Üstad Akif Manaf’ın “Yoga: Kundalini- Gizemli Evrim Enerjisi” isimli kitabında bulabilirsiniz. Biz de bu kitap ışığında bu gizemli enerjiyi inceleyeceğiz.

kundalini_yoga2.gifKundalini öncelikli olarak herkeste var olan potansiyel bir enerjidir. Varoluşta her şey ikilik prensibine dayanır. Her şey statik ve dinamik unsurlar üzerine kurulmuştur. Yani daima hareket eden bir enerji ve onu destekleyen statik bir temel vardır.

İnsan vücudunda da hareket halinde olan dinamik enerjiler vardır. Bu dinamik enerjiler sayesinde insan bedeni aktif halde kalabilir, yaşam devam eder. Zihin ve duygular da bu dinamik enerjiler sayesinde sürekli hareket eden dalgalar şeklindedir. İnsan yapısında bu hareket halindeki dinamik enerjilerin statik bir de temeli olmalıdır.

Bu statik temel bedende pasif halde duran kundalini enerjisidir. Bu statik temel olmasaydı dinamik enerjilerde olmazdı. Çünkü dinamik ve statik varoluştaki enerjilerin iki yönüdür ve daima birbirini destekler. Kundalini enerjisi kök çakrada statik halde bulunur. Her insan bu potansiyel enerji ile doğar.

Normal şartlarda kundalini daima pasiftir, uykudadır. Kundalini her insanda aynı miktardadır, insandan insana özellikleri değişmez. Yani insan bilinci hangi düzeyde olursa olsun kundalini herkeste eşittir. Peki, kundalini neden bu kadar önemlidir?

Spiritüel tekamül yolunda olan insanlar için kundalini önemlidir. Yoksa, tekamülle ilgilenmeyen insanlar kundaliniyi bilmez bile, zaten bilmeleri de gerekmiyor. Kundalini insan potansiyellerinin zirveye çıkmasını sağlayan ince bir enerji türüdür. Ancak bu potansiyelleri kullanmak isteyen insanlar kundalini ile ilgilenir.

Kundaliniyi yükseltmek ne demektir? İnsan omurgasında kuyruk sokumundan başlayıp omurganın içinden geçerek kafanın tepesine kadar yükselen boru şeklinde enerjisel bir kanal vardır. Bu kanala suşumna kanalı denir. Omurganın alt ucundan kafanın tepesine kadar bedende dümdüz boş bir tüp olduğunu düşünebilirsiniz.

Kundalini bu kanalın alt ucunda yer alan kök çakrada bulunur. Kundalini yükseldiği zaman işte bu kanaldan yukarı doğru hareket eder ve başın tepesinden dışarı çıkıp en üst çakra olan tepe çakraya kadar yükselir ve oradan da dışarı çıkar. Kundalinin yükseltilmesi spiritüel tekamül için neden önemlidir?

Bedendeki tüm çakra merkezleri bedenin içinden geçen o dümdüz suşumna kanalı içinde yer alır. Kundalini yükselirken bütün o çakra merkezlerinden geçer ve çakralarda kalmış tüm blokaj tortularını temizler ve çakraların faaliyetlerini en üst düzeye çıkarır.

Böylece çakralarda kalmış en son tıkanmaları da kundalini enerjisi giderir ve insanın en üst bilinç düzeyine çıkmasını sağlar. Kundalini nasıl yükseltilir? İşte zaten bu konu en çok karmaşa yaşanan konudur. Kundalini enerjisi öyle durup dururken yükselmez. Ya da birden bire yükselmez.

Kundaliniyi yükseltmek için kişinin çok çalışması gerekir. Dediğimiz gibi, kundalini suşumna kanalının en alt ucunda yer alan kök çakrada bulunur ve bu kanaldan yukarı doğru yükselir. Kundalinin bu kanaldan yükselebilmesi için bu kanalın açık olması gerekir.

Yani önce çakra merkezleri temizlenmeli. Çakraların kökleri bu kanal içinde yer alıyor ve çakralar genelde tıkalıdır. Kişi öyle etkili teknikler uygulamalı ki önce çakralardaki bu tıkanmalar giderilsin ve kanal açılsın. Yoksa kundalini uyansa bile eğer yükseleceği yol tıkalı ise yükselemez.

Kundalini her çakra merkezinden geçerek yükselir, bu yüzden kökten tepeye kadar kişinin çakraları açık olmalıdır. Kundalini çok ince düzeyde kalmış blokajları giderir. Daha kaba düzeydeki blokajların önceden arındırılmış ve kundalinin yolunun açılmış olması gerekir.

Bunun için de etkili teknikler uygulanmalıdır. Orijinal Yoga Sistemi’nde kundalinin yükseltilmesi için birçok teknik verilmiştir. Spiritüel tekamülde kundaliniyi uyandırmak, yükseltmek bir amaç değildir, bir araçtır. Kişinin en üstün potansiyellerini harekete geçirmek ve üstün bilinçlilik düzeyine varmak için bir araç.

Kundalini uyandığı ve yükseldiği zaman bedenin faaliyetleri durur. Çünkü statik haldeki kundalini yükselirken dinamik hale geçer, bu durumda bedendeki dinamik enerjilerinde statik hale geçmesi gerekir. Bu yüzden kundalini yükseldiğinde beden, zihin, duyular tamamen hareketsizdir. Kişi donmuş gibidir. Hareket yoktur.

Kişinin tekrar hareket edebilmesi için yükselmiş kundalinin tekrar kök çakraya inmesi ve statik hale gelmesi gerekiyor ki, böylece bedeni hareket ettiren enerjiler statik halden tekrar dinamik hale geçsinler ve hareket başlasın. O yüzden kundalini bir kere yükseltilince sonra tekrar yaşamın devam etmesi için indirilir. Yani öyle kundalini sürekli yükselmiş olarak insan yaşamını sürdüremez.

Anlaşılacağı gibi kundalinin yükselmesi öyle birkaç ayda ya da birkaç yılda pek olası değildir. Çünkü kundalinin yükseltilebilmesi için insanın önce çakralarındaki blokajları temizlemesi gerekiyor. Yaşamlar boyu biriken karmalar sonucunda tıkanan çakraların arındırılması da öyle kolay bir şey değil, kişinin bu konuda doğru tekniklerle ve gerçek bir Üstadla çalışması çok önemlidir.

Kundalini yükseldiği çakranın potansiyellerini en üst düzeye çıkarır. Kişi hasbelkader kundaliniyi yükseltmiş olsa bile eğer çakra sistemi buna hazır değilse çakralar yüklenen çok miktardaki enerji yüzünden aşırı aktif hale gelecektir. Bu da tüm çakra sisteminin dengesini bozacaktır. Bu durum kişiye geri dönüşü olmayan zararlar verebilir.

Kundalini gerçek bir Üstattan öğrenilmesi gereken ve kişiyi spiritüel tekamülün zirvesine çıkarabilecek çok önemli bir enerjidir. Maalesef günümüzde birçok kişi kundaliniyi çok kısa sürede uyandırabileceğini iddia ediyor. Eğer gerçekleri size öğreten bir Üstadınız varsa bu iddiaların ne kadar komik olduğunu anlamanız için büyük bir dahi olmanıza gerek yok.

Şems Uzuneser
Yoga Academy Eğitmeni
 www.yogaacademy.com.tr
https://www.facebook.com/pages/Yoga-Academy/155455811146419

"Sitemizde köşe yazarı olarak yazı yazan tüm yazarlarımız yazdıkları yazı ve görüşlerden tamamıyla kendileri sorumludur. Köşe yazarlarının yazılarından dolayı İnternethaber Yayıncılık AŞ. (elmaelma.com) hiçbir şekilde yasal sorumluluk kabul etmemektedir."
Yorumlar