Sınava tabii tutulacak, hatalarımızla yüzleşeceğiz!

Astrolog Demet Baltacı, Satürn Yay burcundayken, karanlık dehlizlerden geniş ufuklara açılacağımızı söylüyor.

Sınava tabii tutulacak, hatalarımızla yüzleşeceğiz!

(23 Aralık 2014-21 Aralık 2017)

Zodyağın müfettişi soğuk, halkalı gezegen Satürn Akrep’in karanlık ve derin dehlizlerinden ayrılıp Yay’ ın geniş ufuklarına doğru yol almaya hazırlanıyor. 23 Aralık’ta Satürn Yay burcuna geçecek.  21 Aralık 2017 tarihine kadar Satürn Yay burcunda kalacak. Bu süre içerisinde retro hareket yaptığı 16 Haziran-19 Eylül 2015 aralığında kısa bir süre Akrep burcunun son derecelerini tekrar ziyaret edecek.

Güneş etrafındaki turunu 29 yılda tamamlayan, her burçta ortalama 2,5 yıl kalan Satürn en son Kasım 1985- Şubat 1988 yılları arasında Yay burcunu ziyaret etmişti…

Yunan Mitolojisinde Zaman Tanrısı olarak bilinen Satürn ( Kronos), Roma’da Tarım Tanrısı olarak da nitelendirilmiştir. ‘’Ne ekersen onu biçersin’’ sözü Satürn’ü çok iyi ifade eder.

Satürn'ün bizden beklediği yaşamımızın sorumluluğunu almamız, kendimizi tam olarak gerçekleştirmek için disiplinli ve düzenli çalışmamız, gerekli yapıları oluşturmamızdır. Satürn ciddi, soğuk, kısıtlayıcı enerjisiyle bulunduğu ortama da biraz kasvet ve sıkıntı getirebilir. Onun bulunduğu yerde Jüpiter’in neşesi, bolluk, bereketi yoktur. Havadan gelen şans, çalışmadan elde edilen ekmek hiç yoktur.

Satürn’ün bulunduğu burcun ve ziyaret ettiği evin konularından fayda sağlamak için mutlaka emek sarfetmek ve disiplinli davranmak gerekir. İhmal ettiğimiz kavramlar, hatalar, eksikler varsa Satürn mutlaka bizi bunlarla yüzleştirir. Gerekli dersleri alabilmemiz için kayıp, acı, engel ve kısıtlamalarla karşılaştırır. Tüm bu sorunları aşmak için gösterdiğimiz çabalar, aldığımız sorumluluklar bizi biraz daha olgunlaştırır, büyütür. Bu süreçte kendimizi yalnız hissetmemiz, korkmamız, karamsar, ve depresif duygularla mücadele etmemiz gerekebilir.

Satürn gerçekte bizim için gerekliliği olmayan yanlış yapıları yıkıp yaşamımızın zayıf tüm temellerini de sarsabilir. Böyle bir durumda gitmesi gereken kavramlara tutunup ısrar etmek bizim için ızdırap kaynağı olacaktır. Bu tıpkı sınavı geçmek isteyen ama dersini çalışmak istemeyen tembel bir öğrenciye benzer. Satürn notu kıt bir öğretmendir. Satürn’ün sınavını geçebildiğiniz zaman dersinizi mutlaka iyi öğrenmiş olursunuz; bunun da ödülleri çok daha uzun vadeli ve kalıcı olacaktır.

Satürn transiti sırasında bulunduğu burcun temalarına bir çeki düzen vermek,  eksikleri tamamlamak, dersleri öğrenmek, gereksiz olanları da bırakmak gerekir. Bu transit sırasında Yay burcu temalarını genel olarak yaşamlarımızda daha fazla deneyimleyip, sorumluluk almamız gerekebilir. Kişisel olarak haritalarımızda Satürn’ün ziyaret ettiği ev konuları da gözden geçirilip, düzenlenmesi gereken kavramlar olacaktır.

Yay burcu Zodyak’ın dokuzuncu evinde yer alır. Yönetici gezegeni Jüpiter’dir.  İyimser, rahat, hoşgörülü, hevesli ve maceracı Yay burcunda Satürn disiplinini hissedeceğiz. Yay burcunun her zaman uzak hedefleri, büyük projeleri olabilir. Ateşli, heyecanlı ve iyimser yapısı yeni deneyimler konusunda gerekli cesareti de verir. Ancak rahat, özgür ve sorumsuz yapısı çoğu zaman projelerini sonuçlandırmasına imkan vermez. Şimdi Satürn gerekli disiplin ve sorumluluğu vererek hedeflerine ulaşmalarını sağlayabilir. Artık kuma yazı yazmayacaklar, hayalle gerçeği ayırt edip, amaçları için çaba sarfetmek zorunda kalacaklar.

Yay burcu inanç, din, felsefeler, ideolojiler, dini kurumlar, ibadethaneler, din adamları, maneviyat, ahlak, ruhsal gelişim, eğitim, kültür, yüksek öğrenim, akademisyenler, yabancı ülkeler, farklı kültürler, uzun seyahatler, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat, gümrükler, turizm, hava ve deniz yolları, spor, sporcular, hukuk, yargı, kanunlar, kanun adamları, diplomasi, iletişim, medya, yayıncılık, yayınevleri, yazarlar ile ilgilidir.

Yay burcunun temsil ettiği tüm bu kavramlarda Satürn bizleri üç yıl boyunca sınava tabii tutacak, hatalarımız ve eksiklerimizle yüzleştirecek.

Dünyanın din, inançlar, ideolojiler uğruna karıştığı bu dönemde Satürn elinde sopa sınıfta kavga eden öğrencilerin arasına dalan bir öğretmen pozisyonunda olacak. Uğruna savaştığınız, fanatik bir şekilde sıkı sıkıya tutunduğunuz inançlarınızda ne kadar samimisiniz, at gözlüğü ile baktığınız dünyanız ne kadar gerçek, idealleriniz ulaşılabilir mi, bunlar için ne kadar çaba gösterebilirsiniz, uyguladığınız kanunlar gerçekten adil mi?.. Cevaplarınızı şimdiden düşünseniz iyi olur.

Başkalarının size empoze ettiği fikirleri bırakıp kendi dünya görüşünüzü ve felsefenizi yaratmalısınız. Çocuksu cesaretinize, iyimserliğinize ve neşenize biraz ket vurmanız gerekebilir. Yaşayacağınız deneyimlerin, yapacağınız eylemlerin sorumluluğunu almayı öğrenmelisiniz.

Toplum içerisinde din, inançlar, dinsel kurumlar, hukuk, kanunlar, hukukçular, basın, yayın, fikir, haber paylaşımlarında, yüksek öğrenim ve akademisyenlerle ilgili bazı kısıtlamalar ve yeni yapılandırmalar olması beklenebilir. Bu dönemde dünya üzerinde ün yapmış önemli yazar, gazeteci, hukukçu, politikacı, din adamı, sporcu kayıpları da meydana gelebilir.

Astrolog Demet Baltacı

Yorumlar