Evliliği bitiren 7 hatalı dinleme şekli

Evlilikte en sık yapılan hatalardan en önemlisinin, eşini sağlıklı bir şekilde dinlememek ve onu anlamamak olduğunu belirten Dr. Psk. Hatice Topçu Ersoy, çifler arasındaki hatalı dinleme biçimlerini anlatıyor.

Evliliği bitiren 7 hatalı dinleme şekli

Birçok çiftin dinleme ve anlaşılma problemi çektiği belirten Dr. Psk. Hatice Topçu Ersoy, en sık yapılan dinleme hatalarını şöyle sıralıyor:

Görünüşte dinleme: Dinliyor gibi görünme ancak gerçekte dinlememe şeklidir.

Seçerek dinleme: Kişilerin dinlediklerini tecrübe, ortam ve beklentilerine uygun şekilde seçerek algıladığı dinleme şeklidir.

Savunucu dinleme: Daha çok alıngan kişilerin genel konularda söylenenleri üzerine alınarak dinlemeleri ve savunmaya geçmeleridir.

Saplantı dinleme: Ön yargılarla karar vermiş olarak dinleme şeklidir.

Tuzak kurucu dinleme: Karşısındakinin ağzından bir şeyler koparabilme amacıyla kasıtlı sorular sorma veya cevapların işine gelen tarafını alma şeklinde bir dinlemedir. Gazeteciler bunu iyi yaparlar.

Yüzeysel dinleme: Dinleyicinin seviyesinin yetersizliğinden veya işine gelmemesinden dolayı konuşanın kastettiğinin dışında anlamlar çıkarmasıdır.

Yalnız konuşma: Kişinin karşısındakinin söylediklerini dikkate almadan kendi söyleyeceğini söylemeye çalışmasıdır. Ancak bazen sevinç, üzüntü, şaşkınlık gibi duyguların ani ve aşırı yüklenmesiyle kişinin kendi kendine kısa süreli mırıldanmaları bunun dışındadır ve o doğal bir davranıştır.

Yorumlar