Bu 'dokuzludan' hangisi sensin?

Milyonlarca insan arasından seni farklı kılan, kişisel özelliğinin farkında mısın? sizi şekillendiren temel farklılıkları dokuz ayrı başlıkta topladık.

Bu 'dokuzludan' hangisi sensin?

insan.jpg9 farklı temel kişilikten herhangi birisinin, diğerine üstünlüğü yoktur. Her kişiliğin kendisine göre güçlü yönleri ve zayıf yönleri vardır. Kişiliklerin kendi içerisinde sağlıklı, ortalama ve sağlıksız seviyeleri vardır. Her bir temel kişilik motifinin kendi içerisindeki farklılaşmalar, kişiliklerin kısa ve net olarak tanımlanmalarını zorlaştırmaktadır. Aşağıda kullandığımız kısa tanımlamalar, kişilik motiflerinin ana hatları ile krokisidir. Her bir kişilik hayatta ayrı bir zenginliği ifade eder.

 

 

Mükemmeliyetçi

İdeal, kural, prensip, ihtiyat, detay, düzen, eleştiri, gerilim, objektiflik

Yardımsever

İlgi, sevgi, ihtiyaç, hizmet, ilişki, empati, sahiplenme, yönlendirme, sempati

Başarı odaklı

Hedef, imaj, motivasyon, gelişim, üretim, hız, işkolik, rekabet, hırs,

Özgün

Farklılık, sanat, estetik, tasarım, bireysellik, sezgi, derinlik, duygu, melankoli

Araştırmacı

Uzmanlık, bilgi, gözlem, kavrama, merak, yalnızlık, arşivleme, nesnellik, mahremiyet

Sadık sorgulayıcı

Tedbir, güven, bağlılık, sistemcilik, endişe, gizem, sorumluluk, savunma

Kaşif

İyimserlik, ilham, vizyon, değişim, sıradışılık, yenilik, macera, doyumsuzluk, haz

İddialı

Adalet, güç, bağımsızlık, liderlik, mert, koruma, cesaret, aksiyon, müdahale

Barışçıl

Uyum, huzur, doğallık, diyalog, sabır, inat, ikna, ağırbaşlılık, kararsızlık

9 farklı temel kişilik özellik, potansiyel olarak her insanda vardır; fakat herkeste baskın olan potansiyel farklıdır. 9 farklı kişilikten bir tanesi, bireyin kişiliğini yansıtan temel kişilik motifidir. Temel kişilik motifi, tüm kişiliğe rengini veren motiftir.

İnsanlar seviyelerine, aldıkları eğitime, yaşadıklarına göre farklı kişilik özelliklerini kazanabilirler ve kendi yaşamlarında farklı bir kişiliği modelleyebilirler. Kişi farklı kişiliklerin bakış açılarını da kazanarak yaşamında zenginlik oluşturabilir. Ancak temel kişilik motifi değişmez.

Farklı bakış açıları kazanmak, bizi yaşama ve olaylara tek pencereden, tek bir bakış açısıyla bakmak yerine farklı pencerelerden bakmayı sağlar. Gerçeği dokuzda bir açı ile değil, 360 derecelik bir perspektiten görmemizi ve kuşatmamızı sağlar.

9 farklı kişilik motifi hem bir insana ait, hem de farklı kişiliklere ait motifleri anlatan bir sistemdir.


 

Yorumlar