Evlilikte uyumun formülü

Birbirinizle olan uyumunuz evliliğinizin huzuruna dair ufak bilgiler verir. Evinizde bunlar varsa huzurlu ve mutlu bir evlilik de var demektir.

Evlilikte uyumun formülü

Bireysel özellikleri

Bireylerin kişilik özellikleri, sağlıklı bir duygusal yaşama sahip olup olmadıkları, değerleri, inançları ve tavırları, esneklik ve kendine saygı (olumlu faktörler), depresif ruh hali ve dürtüleriyle hareket etme (olumsuz faktörler), kişilerarası ilişkiler (kendine güven) ve evlilik hakkında gerçekçi inançların olması.

Çift özellikleri

Çiftler arası iletişim ve çatışma çözme becerileri, çiftin ne kadar zamandır tanıştıkları ve birbirlerini ne kadar iyi tanıdıkları, ortak değerlere ve hedeflere sahip olma (olumlu faktörler) ve evlilik denemesi olarak çiftin beraber yaşaması (olumsuz faktör).

Bireylerin ve ilişkinin içinde bulunduğu şartlar

Çiftlerin aile geçmişlerinin özellikleri (önceki evlilikleri, eğer varsa bu evlilikten olan çocukları, bireylerin kendi ebeveynlerinin evlilik kalitesi, ailelerindeki iletişim kalitesi, evlenme yaşı, ebeveynlerin ya da arkadaşların evliliğe onay verip vermemeleri).
 

Yorumlar