Mani depresiflik nedir aşırı özgüven gösterene dikkat!

Herkesin zaman zaman psikolojisinin dalgalandığı sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Kişi aşırı özgüven sergileyen davranışlarda bulunuyorsa 'mani' olabilir.

Mani depresiflik nedir aşırı özgüven gösterene dikkat!

Hepimizin haaytında çeşitli problemler sonucunda karşılaştığımız bir takım psikolojik sorunlar olabilir. Her ne kadar tek bir çatı altında toplanıyormuş gibi olsada aslında psikolojik sorunlarında çeşitli kategorileri bulunuyor. Bunlardan biride manidir. Mani ve depresyon aynı ruhsal bozukluğu gibi görünüyor. Ancak ruhsal bozukluğun iki farklı evreleridir. Genellikle bir aşırı güven duygusu içinde hayatı yaşamaya çalışır. Derin Psikiyatri'den Psikiyatr Uzmanı Dr. Mustafa Güveli konu hakkında elmaelma.com okurları için bilgilendirdi.

HALK ARASINDA PEK BİLİNMİYOR!

Depresyon, en çok bilinen duygudurum bozukluğudur. Ancak yaşanılan çökkünlüğün zıttı bir şekilde duygulanımın taşkın bir hal aldığı bir psikiyatrik rahatsızlık vardır ki ona da mani diyoruz. Mani halk arasında pek bilinmeyen bir hastalıktır. Yaşam boyu görülme sıklığı % 1'dir. Yani 100 kişide bir kişide görülür. Oysa bu oran depresyon için %3-5 tir.

TEDAVİSİ İHMAL EDİLMEMELİ!

Çok iyi bilinmediği içinde bu sorun bazen kişinin kendisine ve bazen de çevresine zarar vermesine yol açabilir. Bu nedenle iyi tanınmalı ve tedavisi ihmal edilmemelidir. Genel özelliği hastanın günlük işlevselliğinde belirgin bozulmaya sebep olan ve hastanın muhakeme yetisini bozan inatçı biçimde yükselmiş, kabarmış veya aşırı uyarılmışlık hali ile giden bir duygudurum bozukluğudur. Bu aşırı uyarılmış ve taşkın halin en az bir hafta sürmesi bu hastalığın tanısını koymak için gereklidir. Ancak bazen mizaç o kadar yükselmiş olur ki 1-2 günlük bir süre bile hastalığın tanısını koymak için yeterli olabilir.

mani depresif

Bu duygudurum bozukluğu sırasında aşağıdakilerden en az 3 ünün varlığı gereklidir;

-Kendine güvende abartılı ve aşırı bir artma olması. En güçlü benim benim her şeye gücüm yeter. (Bazen peygamber yada tanrı olduğunu bile iddia edenler olabilir.)

-Uyku gereksiniminde azalma ( Mesela sadece 2-3 saatlik bir uyku ile günlerce idare etme ve dinlenmiş hissetme halinin varlığı)

-Her zamankinden daha konuşkan olma ya da etrafındakileri konuşmaya tutma hali.

-Fikirle öylesine hızlı değişir ki , zihnindeki uçuşmayı konuşma hızı yakalayamaz ve daldan dala atlama olur.

-Dikkatte aşırı bir dağınıklık olur ve basit ayrıntılar bile dikkatini dağıtabilir.

-Motor faaliyetlerde aşırı bir artma vardır. Yaptığı işin amacına yönelik davranışlar ve hareketler artar.

-Kötü sonuç verme ihtimali, yüksek zevk veren etkinliklere aşırı katılma (sonucunu hesap etmeden ani kararlar verip uygulamaya koyma gibi). Aşırı para harcama ve aptalca yatırımlar yapma (imkanlarına kıyasla ileride maddi sıkıntı oluşturacak boyutlarda harcama yapma), düzensizce cinsel ilişkilerde bulunma belirtileri arasında yer alıyor.  

Bu rahatsızlık uzun süre psikiyatrik tedavi gerektiren ve tekrarlama ihtimali olan bir rahatsızlıktır. Ve zaman zaman depresyonla seyreden dönmeler de görülebilir. İlaç tedavisine iyi cevap veren bir rahatsızlıktır.

Yorumlar