Uzmanlar Covid-19 enfeksiyonunda alternatif selamlaşma şekilleri ile ilgili uyarılarda bulunuyor!

Uzmanlar Covid-19 enfeksiyonunda alternatif selamlaşma şekilleri ile ilgili uyarılarda bulunuyor! Aman dikkat!

Uzmanlar Covid-19 enfeksiyonunda alternatif selamlaşma şekilleri ile ilgili uyarılarda bulunuyor!

Tokalaşmanın kesinlikle tavsiye edilmediği bu süreçte alternatif başka selamlaşma şekilleri gündeme geldi. Bunlardan iki tanesi dirsek dirseğe tokalaşma, yumruk yumruğa tokalaşma. Bunlar da çok net olarak ifade etmek gerekirse, virüsün yayılımı açısından risk oluşturmakta. Bizim eski geleneksel selamlaşma biçimlerimizden bir tanesi, elimizi göğsümüze getirerek selamlaşma. Bunun uygulanması tavsiye edilmekte. Çünkü mesafe kavramı var.

Biz yumruk yumruğa veya dirsek dirseğe tokalaşmak şeklinde bir uygulamaya geçtiğimiz zaman, 1 buçuk metreden daha az bir mesafe ile karşı taraftaki ile yan yana gelmiş olacağız. Bu da zaten kurallar anlamında istenmeyen bir şey ve bu kuralı da ihlal etmiş olacağız.

BU SELAMLAŞMA ŞEKLİ DE ZARARLI 

Elin ayası, yani iç tarafında bir mikroorganizmanın bulaş riski açısından bulunması, elin dorsali dediğimiz sırt tarafında da bu virüsün bulunma durumunu gündeme getirmekte. Yani virüs sadece bizim tokalaşmamız esnasında elin iç tarafından bulaşmayacaktır. Yumruk yumruğa tokalaştığınız zaman, enfeksiyon etkeni korona virüs o elin sırtında varsa ve partiküller şeklinde de yayılan bu mikroorganizma siz de bulaştan kısa bir süre sonra elinizi, ağzınıza, burnunuza veya gözünüze değdirdiğiniz zaman ciddi anlamda bir enfeksiyon bulaş riski altında kalıyorsunuz. Artı dirsek dirseğe temasın da yine bulaş açısından risk oluşturduğunu söyleyebiliriz.

KAYNAK:PEMBENAR 

Yorumlar