Cinselliğin ruh ve beden sağlığına etkileri neler ruh sağlığını etkiliyor!

Cinsel birlikteliklerin beden ve ruh sağlığına inanılmaz etkileri var. Öyle ki ruh hastalıklarına etki ediyor. İşte cinselliğin vücuda bilmediğiniz etkileri!

Cinselliğin ruh ve beden sağlığına etkileri neler  ruh sağlığını etkiliyor!

Cinsellik insan fizyolojisinin önemli bir parçası. Cinsellik hayvanlarda olduğu gibi üreme maksatlı çiftleşmeden ibaret değil, zevk alma amaçlı yapılan, sosyal bir faaliyet. İnsanın kendini gerçekleştirdiği alanlardan biridir. Dolayısıyla cinselliğin insan vücuduna bir takım etkileri kaçınılmaz. İşte cinselliğin ruh ve beden sağlığına etkileri!

Cinsel sorunlar ruhsal sorunları da yaratıyor!

Cinsel iyilik hali, genel bedensel ve ruhsal iyilik halinin bir parçası olduğu için, cinsel alanda yaşanan sorunlar ister istemez ruh sağlığını etkiler. Özellikle depresyon, distimi gibi duygudurum bozuklukları ile kaygı bozuklukları cinsel alanda yaşanan sorunlara eşlik eder.

Sorunlar ilişkileri de olumsuz etkiliyor

Cinsel alanda yaşanan sorunlar insan tekine ait sorunlar olduğu kadar, çifte de ait sorunlar olduğu için, varlıkları ilişki kalitesini olumsuz olarak etkileyebilir.

Cinsiyete göre farklı sorun

Sosyal olarak dezavantajlı bir grup olan kadınlar, ruhsal bozukluklar alanında erkeklerden daha fazla temsil edilirler. Ancak cinsel işlev bozuklukları cinsiyet bağımlı bozukluklar olduğu için, bu alanda iki biyolojik cinsiyet birbiri ile karşılaştırılamaz. Türkiye’de cinsiyete göre en sık görülen cinsel işlev bozuklukları erkeklerde ereksiyon (sertleşme) güçlüğü ve kadınlarda orgazm bozukluklarıdır. Ereksiyon bozuklukları genellikle hayat gailesi, monoton cinsel yaşam, ilişki sorunları gibi etmenlerden köken alır. Cinsel performans endişesi de ereksiyonu son derece olumsuz etkiler. Kadında orgazm bozukluğunun en önemli nedenlerinden biri kadının cinsellikten zevk almasının ayıp olduğuna dair örtük mittir. Önemli nedenlerden birisi de ön sevişmenin kısa tutulduğu veya hiç olmadığı cinsel ilişkilerdir.

Cinsel eğitim önemli

Cinsellik alanında yaşanan sıkıntıların azaltılabilmesi için anaokulundan başlayarak çocuklara cinsel eğitim verilmesi, evlilik öncesi çiftlere cinsel danışma hizmeti sağlanması, toplumun cinsellikle alakalı mitler konusunda aydınlatılması ve tüm bunlar için yasal altyapı oluşturulması gereklidir. Bu yasal altyapıya toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan ve dezavantajlı sosyal grupları koruyan yasalar da dahildir.

Yorumlar